Blogg

I en tidligere blogg skriver jeg om hvordan en kan forstå offentlige ledere sine sluttavtaler, og prosessen som fører frem til at dette er et nødvendig styringsverktøy i en virksomhet. I denne bloggen vil jeg ta opp mennesket som rammes. Hvordan en slik prosess rammer deg faglig, med hensyn til omdømme, psykisk og i forhold til egne relasjoner.

Etter å ha fulgt saker om sluttavtaler i media over tid, virker det til at mange mener at å miste tillit er resultat av at arbeidstaker har gjort svært alvorlige feil. At en er i en situasjon der avskjed etter arbeidsmiljøloven som reaksjon er legitim, oversatt til juridisk forståelse.I denne artikkel håper jeg å gi deg innsikt til å revurdere...