Kundeanbefalinger

Les hva våre kunder sier om oss

Håvard Ringstad

Daglig leder og gründer AIDO AS

"Gjennom å ha benyttet den covid-19 spesifikke Krisementorordningen til Innovasjon Norge kom jeg i kontakt med Ann-Heidi. 

Hun er coach og mentor for meg i rollene som eier, styreleder og daglig leder i et gründerselskap innen teknologi. 

Gjennom at hun har erfaringer fra liknende start up, og lang erfaring i coaching, forretningsutviklings- og næringsutviklings-prosesser samt toppledelse, har jeg fått hjelp til å utvikle mine perspektiver, og tilgang på teoretiske modeller som har styrket vårt strategiske utviklingsarbeid. 

En viktig del av dette er å se mine ulike ansvar i de ulike roller i selskapet, og hva det krever i min kommunikasjon med medarbeidere, styret, investorer og virkemiddelapparat. 

Jeg kan anbefale hennes tjenester til andre i samme situasjon som meg." www.aido.no

Mona Aagaard-Nilsen

Klinikksjef Drift og Eiendom, Helse Møre og Romsdal HF

"Klinikkledelsen engasjert i 2016 ekstern hjelp til ledelse av prosessen med ny organisering av klinikken basert på helseforetakets ny ledelsesmodell.

Organiseringen av foretaket og klinikken var omstridt og omdiskutert så vel internt som eksternt. Prosessen var både kompleks og krevende med stort følelsesmessig engasjement.

En samskapende prosess der klinikkledelsen, foretakstillitsvalgte, hovedverneombud, controller og HR-rådgiver var deltakere, lå til grunn for design av gjennomføringen.

Gjennomføringen bidro til at klinikkledelsen kom styrket ut av arbeidet og kunne iverksette planer utviklet i prosessen uten alt for mange omkamper og intern uro.

Både prosessdesign og -ledelse fikk god score på sluttevalueringen og jeg vil anbefale Ann-Heidi som prosessleder i liknende prosesser.

Over år har jeg benyttet Ann-Heidi som Coach og ved kompetanseheving, sist gjennom kurset «Helhetlige medarbeidersamtaler». Disse tjenestene kan jeg anbefale for andre toppledere.

Birte Usland

Gründer og daglig leder Bærekraftihverdagen

"Gjennom deltaelse på studiet Grønn omstilling av handel, service, reiseliv ved Høgskolen i Molde høsten 2020 kom jeg i kontakt med Ann-Heidi. 

Hun var innleid som gjesteforeleser på delaktiviteter som "Night flight" og "Zoom-lunsj". 

Med bakgrunn i dialog i  hennes forelesning i bærekraftig forretningsutvikling, med informasjon om tilbudene til Innovasjon Norge for gründere, tok jeg kontakt. 

Jeg fikk da hjelp av henne i utvikling av eget forretningskonsept for min egen gründersatsing. Den har bakgrunn i gården jeg driver sammen med min mann i Lindesnes kommune, og tidligere erfaring og nettverk innen landbruksorganisasjoner. 

Jeg kan anbefale henne som coach og forretningsutvikler for andre i likende situasjon. 

Andrea Solbjørg Fivelstad

No: økonomisjef i Stranda kommune

Ann-Heidi Orvik Paulsen var til uvurderlig støtte då eg hadde behov for hjelp frå tillitsvalgt. 

Ho stilte på veldig kort varsel og hadde spisskompetanse i forhold til arbeidsmiljølova og spelereglane i arbeidslivet. Ho lytta til det eg sa - og ga meg den støtta eg trengte i ein krevande situasjon. 

Eg opplevde Ann-Heidi Orvik Paulsen som profesjonell og eit menneske med empati og forståing for mine opplevingar. 

Ho er eit godt menneske som ivaretek andre og som du ikkje gløymer at du har møtt. 

Eg kan anbefale henne på det varmaste.

Marit Linberg

Kirkeverge for Tingvoll Kirkelige fellesråd

"Som kirkeverge og daglig leder for kirkelig fellesråd står jeg alene i ledergjerningen. 

Det oppleves nyttig å ha en ekstern coach som kjenner virkeligheten med et folkevalgt styre og en liten og kompleks stab som favner en bredde av profesjoner fra gravplassarbeider til sokneprest, der to ulike styringslinjer skal samarbeide. 

I eget utviklingsarbeid har Ann-Heidi bidratt verdifullt i konkrete saker og vært en omsorgsfull støtte til å finne egen vei. 

Jeg anbefaler hennes tjenester til andre i liknende posisjoner."

Rachel Bolton

Director, Genuine Contact Program and Organization.

"Ann-Heidi came in as a new member to our international Genuine Contact Organization in 2017. 

Since then, she has taken on an ever-increasing role in our organization as part of her own learning journey. 

From June 2020, she has immersed herself in a variety of roles to really deepen her understanding of the Genuine Contact way of working: as a leader of our Membership Team, author of our biweekly global newsletter, and as an apprentice in our strategic plan refresh process. 

In the strategic plan refresh process, she has been part of the design team for the whole process and in designing and facilitating the whole system meetings within this process. 

This design work has included focus on an organizational health and balance assessment, storytelling, Open Space Technology meetings, and in the development of an updated Operating Matrix for the organization. As part of this work, she has hosted and facilitated many of these meetings on the digital co-creation platform QiqoChat. 

Throughout these experiences, Ann-Heidi has made exceptional progress in her understanding of and experience in the Genuine Contact way of working. She has shown deep interest and a willingness to learn new things - even at the expense of unlearning from her previous work experiences. 

Her willingness to take initiative and in community building with our members demonstrates her connection to the spirit of Genuine Contact. 

I can highly recommend her for these kinds of processes and work projects". www.genuinecontact.net

Tor-Arne Bellika 

Founder & Cluster Manager Innovation Performance AS 

"Ann-Heidi var prosessleder for et konsortium av ulike leverandører som gjennom en intensiv utviklingsprosess utarbeidet et nytt konsept for kompetanse- og kapasitetsbygging ved utvikling av reiselivs- og opplevelsesnæringsklynger. 

Ann-Heidi designet konseptutviklings-prosessen som del av tilbudsutarbeidelsen, rekrutterte deltakere fra godt kvalifiserte miljøer som ga en spennende bredde og faglig dybde i den samskapende prosessen. 

Hun fasiliterte utviklingsprosessen med intense sprintmøter på digitale samskapingsplattformer, og hadde oppfølging av enkeltleveranser som ble sydd sammen til en fungerende helhet for nytt konsept. 

Konseptet utvikles nå videre i fellesskapet ut over selve den initiale tilbudsprosessen som var utgangspunktet

Jeg kan anbefale Ann-Heidi Paulsen Orvik og hennes medprosessleder Eiwor Backelund Jacobsson som prosessledere av samskapende innovasjonprosesser på digitale samarbeidsflater. 

" www.i-perform.no

Vær først i å få siste nytt!