Effektiv og målrettet kapasitetsøkning, tilpasset dine behov, i komplekse endrings- og omstillingsprosesser.

Innovasjonsevne i krisetid

16.01.2021

Ann Heidi Paulsen Orvik og Liv-Hege Seglsten (Green Tech) jobber som rådgivere i egne selskap. Vi ønsker å utvikle nærings - og samfunnslivet bærekraftig, gjennom samskapende innovasjon. Det handler om å vise ledere at bærekraftig utvikling skapes av ulike interesser som handler sammen.

Der det ikke er mer, kan du ikke vente mer

Hørte du dette fra din bestemor på 70 tallet? Min sa dette når hun skulle forklare at om ikke den andre hadde kunnskap eller evne til å se utfordringen, hjalp det verken meg eller den andre om jeg presset på for endring. 

Vilje og evne til endring er en kapasitet som vokser frem i det enkelte individ i et samspill mellom kunnskap, et livgivende miljø som gjør endring trygt og et fellesskap som gir deg mulighet til å øve opp evnen til endring, gjennom tilføring av kunnskapen du trenger og støtte i utviklingen av denne. 

Hvordan vi forstår oss selv og egen deltakelse i samfunnet, påvirker vår vilje og evne til endring. Kunnskap om dette er nyttig når læring og utvikling er målet.

Forskning viser at kunnskap utvikles med basis i den kunnskap du allerede har, og at hva du kan og har kapasitet til å utvikle skjer som resultat av dine erfaringer, studier, møter med andre ideer og teorier langs dine personlige læringsvei. 

For å være innovativ må du derfor kontinuerlig utsettes for nye erfaringer, kunnskaper og møter som utvikler din base gjennom kontakt med andre. Gjennom din personlige kunnskaps- og kapasitetsbygging fungerer du som broen inn i egen organisasjon for kompetanse- og kapasitetsbygging i egen virksomhet. 

Samskapende innovasjonsprosesser i systematiske og lærende kretsløp er derfor en nødvendig og kraftig akselerator for innovasjon og kapasitetsbygging i individer, organisasjoner og samfunn. 

Det er slik en direkte sammenheng mellom hva vi forstår, og ressursene vi mobiliserer. Tilskudd av kapital bidrar ikke automatisk til at vi øker konkurransekraften gjennom innovative løsninger. Vi må mobilisere kunnskapen i organisasjonen, fremme viljen til å løfte sammen, i kombinasjon med evnen til å skape varig verdi av innsatsfaktorene. 

Morgendagens arbeidsplasser er kunnskapsintensive med spisset teknologi i bunn. De nye næringene må konkurrere med det tradisjonelle industrien om begrensede budsjettmidler. Det krever en helt annen tilnærming å bygge kunnskapsøkonomien, enn strategier som har ligget til grunn for å bygge dagens næringsliv.

Aldri har det vært viktigere å planlegge for fremtiden enn nå

2020 medførte en økonomisk bråbrems i næringslivet. Mange har hatt evne til å bli særdeles løsningsorienterte og har tatt i bruk helt nye verktøy for å holde hjulene i gang. Vår digitale modenhet har tatt megasteg gjennom et år med stor usikkerhet, sosial distansering og et liv på hjemmeskontor. 


Nå som Korona er blitt en del av livene våre, kan det tenkes at Korona er sjansen vi har for å skape varige og positive endringer? Vi opplever en kollektiv erkjennelse av at naturen, mennesker og det globale næringslivet er sammenvevd og gjensidig avhengig av å utvikle seg bærekraftig, sammen! 

Innovasjonsevne skal få oss ut av nåværende krise, og gi oss muskler og virksomme forretningsmodeller i møte med bærekraftsutfordringene innen år 2030. 

Grønn og bærekraftig vekst kan ikke skje med basis i rød bunnlinje, usynlige ledere eller en sort planet!


Vi hjelper deg omstille til bærekraftig vekst!


Suksess krever handling! Kom i gang nå!