Effektiv og målrettet kapasitetsøkning, tilpasset dine behov, i komplekse endrings- og omstillingsprosesser.

Demokratitanken AS i partnerskap med WiseHouse AS

19.01.2021

Endring starter med deg som gjør nytt, med bedre kvalitet, mer effektivt, i bedre samspill med andre!

Sammen med Wisehouse vil Demokratitanken AS tilby tjenester innen endrings- og innovasjonshjelp, der digitale lærings- og utviklingsvertøy støtter digital transformasjon av arbeidsmåter og atferdsendring. Vi er overbevist om at man for å oppnå økt bærekraft og suksess må være villig til omstilling og endring av atferd og arbeidsmetoder. 

Vår oppgave er å hjelpe våre kunder til å optimalisere resultatene gjennom bruk av enkle verktøy og prosesser som utvikler et livgivende klima, skaper et fellesskap rundt kollektive mål, deler kunnskap smart og utvikler leder som vil og har mot til målrettet handing som gir ønskede resultater. Som del av prosessene får dere tilgang til smart teknologi og innsikt i organisasjons- og atferdspsykologi som utvikler nødvendig innsikt og kapasitet til endring over tid. 

Vi supplerer hverandre i kunnskap og kapasitet, der Ann-Heidi har lang erfaring fra kommuner, i roller som rådmann og personal/ organsasjonssjef, ledercoach og innovasjonsprosessleder. Rune kjenner norske kommuner godt, etter mangeårig virksomhet som ledercoach og organisasjonskonsulent.

Vi tilbyr:

Offentlig innovasjonsledelse - vi er eksperter på offentlig innovasjon i spennet politikk og forvaltning. 

Forretningsstrategi - vi hjelper til med bistand for å unngå krise, utnytte nye muligheter og vokse bærekraftig.

Prestasjonshjelp for ledere - Vi coacher toppledere, utvikler ledergrupper og organisasjoner - ved å utvikle gode relasjoner og skape en klar forståelse av hva et godt resultat er.

Strategisk og bærekraftige prosesser - vi hjelper med å løse komplekse utfordringer, der det er mange ulike meninger, konflikt om mål, begrensede ressurser og tidspress.

Vi designer og fasiliterer møter og prosesser, kartlegger og utreder tilpasset dine behov. Vi bistår deg i forretningsutvikling, inkludert søknadsprosesser til Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Skattefunn, kommunale næringsfond mm. Vi bruker enkle verktøy og rammer. Dette gjør at deres ressurser aktiviseres, og felles eierskap til problem og bærekraftige løsninger utvikles.

Vi tilbyr virtuelle og F2Fkurs, foredrag, coaching og prosessledelse både for hele organisasjonen, ledergruppe, avdelinger og enkelt-medarbeidere. I prosesser undestøttes  utvikling over tid med WiseHouse sine Change66© og Project66© som digitale verktøy for atferdsendring, individuelt og i grupper. Du får tilgang til WiseHouse digitale brukerforum. 

I 2021 planlegger vi grunnkurs i perioden april til juni og september-november, rettet mot virksomheter som ønsker å ta i bruk Change 66 og Project 66. 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon: Ann-Heidi@Demokratitanken.no eller Rune@WiseHouse.no

Se eksempel på kurs: Grunnkurs i Change66© og Project66©: 

Vi setter opp åpne og bedriftsinterne kurs, og skreddersyr prosesser og kurs tilpasset deres behov. 

Suksess krever handling! Kom i gang nå!