Effektiv og målrettet kapasitetsøkning, tilpasset dine behov, i komplekse endrings- og omstillingsprosesser.

Fordeler som gründer eller bedriftseier i Connect Midt

11.02.2021

KOMPETANSEN DU TRENGER. FARTEN DU DRØMMER OM!

Hvorfor bli medlem i CMN?

Alle som har interesse for gründerskap og innovasjon kan bli medlemmer i CMN. Vi er en ideell medlemsforening, og del av et globalt nettverk. Medlemskapet er åpent for gründere, studenter, privatpersoner, enkeltpersonforetak, aksjeselskaper, stiftelser, offentlige virksomheter og etater. Bedrifter og organisasjoner med særlige tilbud for medlemmer kan bli partnere. Medlemskapet i CMN skaper muligheter for alle.

Gründere:

CMN er til for gründere, ledes av gründere og bidrar til å at flere blir gründere. Gründerne er kjernen i all vår virksomhet og vi bidrar til å koble gründerne med de beste individuelle og tilpassede ressursene de trenger for å utvikle vekst og nye jobber. Vårt tilbud til gründere:

 • Connect mentor - tilgang på nasjonale og internasjonale mentorer betalt av CMN/Innovasjon Norge som bidrar til at du som gründer lykkes bedre. Connect mentor gjennomfører faste og månedlige seminarer med dagsaktuelle temaer som alle medlemmer kan følge.
 • Connect Springbrett - muligheter for å få tildelt Springbrett betalt av CMN/IN hvor vi setter sammen et panel med 6-8 spesialister som tar for seg din forretningside og ditt selskap. Panelet som har relevant men tverrfaglig kompetanse gir etter presentasjonen sine kvalifiserte råd og innspill til deg som gründer. Selve Springbrettene gjennomføres fysisk eller digitalt. ila 2 timer. Flere åpne Springbrett gjennomføres til faste tider hver måned og som medlem har du anledning til å følge andre Springbrett so gjennomføres.
 • Connect Investor - om du trenger kapital har du mulighet til å presentere selskapet ditt til Connects investorforum. Du vil også få bistand og støtte i arbeidet med å utarbeide en tilpasset investorpresentasjon, samt en oppsummert tilbakemelding fra investorene etter selskapspresentasjonen. Connect investor samarbeider også med andre investormiljøer i Norge og Sverige som også kan aktiveres.
 • Connect leder og styrekompetanse. Flere av våre investorer er engleinvestorer (Business Angel Network/BAN) som kan kombinere investeringer med styrearbeid, ledelse eller veilede deg som gründer. Det innebærer at rutinerte investorer og ledere i CMN sitt nettverk kan bidra i styre og ledelse av nye gründerselskaper. Mange gründere har erfart at ny innsikt, erfaring, kompetanse og tilgang på nye nettverk har gitt selskapet nye vinger. Eksempler kan være mulighet for kobling til vekstprogram, tilgang på profesjonelle styremedlemmer, nye kunder og markeder, samarbeid med etablert næringsliv, bistand med patentløsninger og IPR, utvikling av aksjonæravtaler og kunnskap som gir økt tilgang på offentlige støtteordninger.
 • Tilgangen på ulike seminarer, muligheten til å følge åpne Springbrett, møte investorer, samt delta som observatør på åpne investorpresentasjoner og møte potensielle veiledere som eventuelt også kan bli aktive i selskapets styre gir samlet sett god input og vil gjøre deg til en gründer som lykkes bedre.
 • Tilgang på vårt internasjonale nettverk av Connect kontorer
 • Gratis medlemskap første året.

Næringsliv:

For aktører i næringslivet gir medlemskapet er en glimrende mulighet til å komme tett på og følge innovasjonsmiljøene i Midt-Norge, Norge og Sverige. Hvilke innovasjoner er viktig for vår virksomhet og hvordan kan det kan påvirke vårt marked. Medlemskapet gir muligheter for:

 • kobling til interessante gründere
 • bidra som mentor for gründere
 • delta som paneldeltaker i Springbrett.
 • deltakelse i styrearbeid og utvikling av start ups
 • mulighet for å være med i tidligfase investeringer
 • mulighet til å koble gründervirksomheten til egen og andre næringsvirksomheter

Investor: For investorgir medlemskapet anledningdelta i et investormiljø sammen med profesjonelle og ikke profesjonelle, samt mulighet til å være tett på innovasjonsmiljøene i Midt-Norge, Norge og Sverige. Deltakelse på våre månedlige investorpresentasjoner bidrar til at du kan oppdage de gode ideene før alle andre, samt mulighet for å være med i tidligfase investeringer.

Medlemskapet som investor gir også muligheter for:

 • kobling til interessante gründere
 • bidra som mentor for gründere
 • delta som paneldeltaker i Springbrett.
 • deltakelse i styrearbeid og utvikling av start ups
 • mulighet til å koble gründervirksomheten til andre næringsvirksomheter

Om du ikke betrakter deg som investor, men har lyst til å lære mer om startups og innovasjonsmiljøet gjennomfører vi egne arrangement som gir deg økt kunnskap og innsikt. Vi samarbeider ofte flere investorer og støtter hverandre i arbeidet. Mange opplever det som mer spennende enn å sette penger i banken, samtidig som det gir anledning til å være tett på og støtte innovative gründere og næringsliv.

Offentlige etater, politikere og virksomheter som velger medlemskap vilkommetettere på innovasjonsmiljøene i Midt-Norge, Norge og Sverige. De vil enkelt få med seg hva rører seg i oppstarts og innovasjonsmiljøene. Det kan bidra til en bedre tilpasset lokal næringsutvikling samtidig som medlemskapet også gir anledning til å betrakte innovasjonsmiljøene i et mer overordnet perspektiv. Eksempler på det kan være:

 • Hvordan er samspillet mellom de ulike offentlige og private aktørene som skal bidra til at flere gründere og vekstbedrifter lykkes
 • Hvordan er tilgangen på relevant kompetanse for gründerne?
 • Hvordan fungerer støtteordningene samlet sett?
 • Hvordan er tilgangen på risikokapital og tidligfaseinvestorer?
 • Hvordan er det lokale miljøet og kulturen for å møte gründerskap på en god måte?
 • Hvordan kan vi bidra til å koble gode ideer (gründere), med relevant kompetanse og tilgjengelig kapital?
 • Hvordan kan din etat bidra til å stimulere det lokale innovasjonsmiljøet og jobbskaping på en mer treffsikker måte?
 • Stimulere og motivere gründere og vekstselskaper ved tilstedeværelse i lokalmiljøet og vise interesse for vekst og lokal jobbskaping.

Partnere: Som partner i CMN får du tilgang på vår løpende dealflow av start ups og vekstselskaper i Trøndelag, Innlandet, Møre og Romsdal, samt fra våre samarbeidspartnere i øvrige deler av landet og i Sverige. Partnere vil bli profilert på alle våre flater rettet mot alle våre:

 • Gründere
 • Mentorer
 • Springbrett arrangement - flere arrangement hver måned både deltakere (gründere), paneldeltakere, tilskuere og observatører
 • Investorer, flere faste investorpresentasjoner hver måned
 • Medlemmer - partnere profileres i all vår medlemskommunikasjon
 • Mulighet til å bygge nettverk ved å delta på alle arrangementer og presentasjoner

Partnerskap med CMN er basert på eksklusive avtaler og kan omfatte:

 • Aktiviteter som er eksklusiv for partner
 • Andre aktiviteter av særlig betydning for partner
 • Springbrett
 • Mentor
 • Investor
 • Styrekompetanse
 • Profilering
 • Deltakelse på hverandres arrangementer
 • Eventuell gjennomføring av felles arrangement?
 • Økonomiske forhold
 • Annet

Arrangementer, fysiske og digitale som er åpne for alle medlemmer:

 • Egne konferanser og foredrag hver måned som er tilpasset mentorer, gründere, investorer og øvrige nedlemmer
 • Flere åpne Springbrett hver måned som kan følges digitalt eller fysisk. (2 timer)
 • Åpne gründerpresentasjoner for investorpanel med dialog og spørsmål som gjennomføres månedlig
 • Egne konferanser og kurs for kommende eller etablerte styremedlemmer. Flere av de gjennomføres i samarbeid med BI.
 • Fast kåring av årets gründer med aktuelle tema og sosiale aktiviteter

Les mer her, eller kontakt meg gjennom kontaktskjemaet under. medlemskap er åpent og forvirksomheter i andre deler av landet, som har kunder eller driver virksomhet som har nytte av et rikt nettverk i Mør eog Romsdal, Innlandet og Trøndelag. 


Regionkontakt Connect Midt M&R

Jeg kobler deg med ressursene du trenger for å lykkes!

Demokratitanken AS

Tangeveien 31, 6475 Midsund

(+47) 901 509994

Ann-Heidi@Demokratitanken.no

Suksess krever handling! Kom i gang nå!