Effektiv og målrettet kapasitetsøkning, tilpasset dine behov, i komplekse endrings- og omstillingsprosesser.

OFFENTLIG TOPPLEDER I UTVIKLING - Masterklassen for deg som vil våge mer, skape mer og ha balanse i livet!

14.03.2021

OFFENTLIG TOPPLEDER I UTVIKLING er skreddersydd for deg som har ambisjoner om å bli, eller er toppleder i kommune, kommunalt foretak eller interkommunalt selskap. 

Forskning viser at redsel for det ukjente, og mangelfull strategisk handling er de største barrierer mot gode resultater. 

Ledelse kan være ensomt, krevende og konfliktfyllt. Som toppleder er det helt vanlig å føle seg overveldet, arbeide mye og få konflikter i privatlivet, samtidig som du bærer på en frykt for å bli avslørt som ikke god nok. Kombinasjonen av faktorer er ikke bra for deg, din helse, familie eller karriere over tid. 

Bli med i masterklassen der du utvikler din trygghet gjennom strategisk orientert lederskap, slik at du får større kapasitet til å våge, ville og skape bedre resulater- samtidig som du har et liv i balanse! 

Å utvikle seg betyr å vikle seg ut av gamle visjoner, gammel organisasjonskultur og tørre å utfordre status quo - for å gi rom for ny kunnskap, ny vekst og ny forståelse. Det eneste du trenger er utholdenhet, en klar intensjon og holdningen til at dette klarer du! Din utholdenhet har kvalifisert deg til topplederstilling. Din intensjon om kontinuerlig forbedring viser at du er åpen for utvikling, og holdningen du allerede viser ved å møte opp og gjøre ditt beste i møte med komplekse utfordringer utgjør samlet lederkraften som inspirerer andre til å følge din ledelse. For å delta i masterklassen trenger du ikke mer enn det du allerede har vist du kan!

Resultatene skaper du! 

Alt er forbundet med alt. Strategisk ledelse av mennesker er organisasjonens mulighet for vekst, utvikling og bærekraftige resultater over tid. Bærekraftige resulater begynner med din ledelse av deg selv.  

1. Styrke din selvledelse 

Bli trygg i egen rolle som administrativ og faglig toppleder i en politisk styrt organisasjon. Skap et fundament for ledelse som gir deg balanse i livet. Gode relasjoner til familie og venner, god helse, avklart økonomi og trygg tilknytning til større fellesskap gir deg kapasitet til å stå i krevende situasjoner over tid.   

2. Trives i endring 

Lær å trives i endring! Utvikle din forståelse, se potensialet og farene, bli modig og våg å utnytte mulighetene som åpner seg. Gjennom strategisk orientert lederskap kan du lede organisasjonen trygt gjennom komplekse og utfordrende endringer. Du får enkle verktøy som gjør det vanskelige enklere å håndtere, trening i å lede endring effektivt, basert på læring rundt metoder andre har forsøkt på godt og vondt, som fremmer muligheten for at du skaper gode resultater og  begrenser konflikter. 

3. Nå målene sammen 

Nelson Mandela skal ha sagt at det trengs kun 5 mennesker som leder sammen for å forandre verden. Lær å lede slik at andre vil mobilisere sitt eget lederskap for å virkeliggjøre deres felles visjoner. 

Du får verktøyene, refleksjonsrom og trygge treningsarena til å utforske effektive veier til bærekraftige resultater. Din erfaring er verdifull for andre toppledere, og den samlede kompetansen og erfaringene dere deler, utvikler større trygghet til å våge å lede mot bedre resultater for alle.

Vi har vært der... 

Vår brede erfaring er brukt til å skreddersy masterklassen slik at du utvikler trygghet til å våge å lede slik at andre følger, og dere skaper resultater sammen. Storm vil komme, og gode planer og trening gir deg kapasitet til å lede i hardt vær. 

Ann-Heidi Paulsen Orvik har vært rådmann i to kommuner, i krevende omstilling, med komplekst politisk landskap.  Jeg tapte kommunestyrets tillit da de forventet mer enn jeg hadde lov å gi. Jeg har stått i mediastorm, gitt sluttpakke og mottatt selv. Jeg har vært del av store oppturer, og stått alene når storm har blåst. I 28 år har jeg vært tillitsvalgt for rådmenn, andre kommunale toppledere og ansatte. Jeg vet hva som går galt, og hva som hjelper for å komme gjennom stormer. Når tillit tar slutt vet jeg og hvordan du kommer videre på en god måte, og håndterer media.

Som kommuepolitiker i kommunestyret, kommunale styrer og utvalg kjenner jeg samspillet politikk og administrasjon, og frustrasjonen når vanlige borgere blir folkevalgte og skal styre fagprofesjoner. Siden 2008 har jeg vært mentor, veileder og ekstern prosessleder i krevende endrings- og utviklingsprosesser i kommuner, statlig virksomhet, kommunale foretak og helseforetak. 

Rune Haugen har arbeidet med flere ti-talls norske kommuner som privat leder- og organisasjonsutviklingskonsulent over de siste 10 årene. Rune har kommet inn i mange kommuner, som trenger rask endring til det bedre. Han var medforfatter på boka "Helsefremmede Lederskap - Slik leder de beste (Gyldendal 2011). Rune er gründer og utvikler av læringsforsterkeren Change66. Vi har tro på at strategisk orientert lederskap bygger gode relasjoner som gir bærekraftige resultater for enkeltindivider, organisasjoner og samfunn!

Store krav og liten tid? Vi gjør det enkelt

Vi vet at hverdagen er travel og kravene mange. Det digitale masterklassen samler menneskene, kunnskapen og verktøyene, og er tilgjengelig når du prioriterer din utvikling for å lykkes! Våre digitale møter er energigivende, engasjerende, samskapende og effektive, og er utviklet med svært gode resultater globalt i mer enn 15 år. Deltakelse krever kun datamaskin med internett, kamera og mikrofon.

Masterklassen kombinerer presentasjon av enkle modeller og verktøy, med erfaringsdeling, refleksjon og trening i mindre grupper og plenum. Du får tilgang til  individuell kartlegging og læringsstøtte i Change66. Du deler kun det du er komfortabel med. Vår tilnærming bygger på velrenommert samfunns-, organisasjons-, endrings- og atferdsforskning.

Vi møtes i ukentlige digitale samlinger der første og siste er 3 timer. Resterende samlinger er 2 timer. Samlingene er fredager kl 9-11 (12) i ukene 34-48.

Fra første til siste samling vil du utvikle din trygghet som leder i konkrete prosesser i egen virksomhet. Endring følger av å ta i bruk verktøyene,  sammen med innsikten du får gjennom refleksjon med de andre i masterklassen.  

Vår garanti 

Vi gir deg enkle systemer og verktøy som gjør at dine ressurser spiller på lag, og skaper de resultater du trenger! Men du må gjøre jobben. Har du gjort jobben i 30 dager, ikke sett resultater og ikke vil arbeide med oss mer, gir vi deg pengene tilbake!

Positiv endring i organisasjoner er direkte knyttet til positive endringer i individer. Skal du skape resultater må du arbeide med begge. 

Er du klar for bedre resulater av egen ledelse? 

All endring begynner med deg. Det er opp til deg nå!

Steg 1 Eksklusivt og skreddersydd!

En digital samling i uka med ro til å aktivisere egen trygghet som leder.  Kun 24 personer per masterklasse - for å gi rom for deg, din kunnskap, din erfaring, dine refleksjoner, din utvikling og din læring!  

Anbefalt aktivitet før oppstart:  
1. Skriv et fremtidsbrev til deg selv: Start med å beskrive dine dager i dag. 
Hva lykkes jeg med privat, med hensyn til relasjoner til familie, venner, egen helse, økonomi og tilknytning til viktige fellesskap, som lokalsamfunn, idrettslag, religiøse fellesskap mm. Hva lykkes jeg med i rollen som toppleder. Hva er krevende, tapper energi og medfører konflikter eller er forventninger jeg ikke kan eller klarer å møte? Hvilken tillitskapital har jeg i mine roller? Hva er balansen mellom mitt private og offentlige liv. Hvilke håp og frykt har jeg for fremtiden basert på livet jeg lever i dag. 

Du skriver så langt og detaljert som du vil. 

2. Reflekter over hva din innsikt forteller deg om livet du har, og hva som skal til for å få det bedre. Hva er konsekvensene av å ikke gjøre endring? Er du komfortabel med disse, eller motiveres du til å være del av en utviklingsreise som tar deg steg for steg nærmere livet du drømmer om? 

3. Putt brevet i en konvolutt og adresser brevet til deg selv. Brevet åpnes om morgenen før du kommer til samling 14, og danner grunnlag for refleksjon om veien du har gått og resulatene som er skapt. 

Innholdet i samlingene:

Samling 1-7 "Meg som leder i egen organisasjon og eget liv".

Samling 8-13 "Strategiorientert utvikling til et lederskap og liv i balanse". 

Samling 14 "Open Space- Vi evaluerer læringsreisen og ser på neste steg".

Bonus: 

1. Change66: 1 års abonnement til digitalt læringsforsterkingsverktøy, inkl opplæring og  brukerstøtte.  

2. LæringsstøtteDen beste læringsstøtten får du av fellesskapet. Står du fast i personlige utfordringer eller prosesser, er vi der for deg. 2 timer personlig mentorstøtte er inkludert. Hver mentortime er 60 minutter. 

3. Ekstra mentorstøtte? Spesialpris for deltakere i steg 1 eller 2 av masterklassen.

Steg 2 - Fortsett læringsreisen sammen!

Du er ferdig med masterklassen! Du har hatt tilgang til et svært kompetent kollegium av toppledere til støtte, læring og deling. Du overlates ikke til deg selv!

Vi tilbyr dere å fortsette læringsreisen sammen som masterklasse i en mentorsirkel 3 timer hver måned. Denne kan ha et faglig tema knyttet til lederskap, eller dere bestemmer hvilket tema dere vil arbeide med fra gang til gang. 

Steg 2 vil være organisert som en abonnementsordning for 6 måneder av gangen, og er eksklusiv for deg som har vært medlem av den enkelte masterklassen!

Betaling

Betaling skjer med faktura. Ta kontakt med oss om du er usikker. 

Deltakelse er personlig, slik at det er du som deltar uavhengig av om du går ut av stilling underveis, om det er virksomheten eller du privat som betaler for deltakelsen.

Rekrutter kollega og få ekstra mentortimer selv!

Vi verdsetter jobben du gjør med å skape det beste læringsklima for deg selv. Vi håper du inviterer med en kollega.

Send oss en epost med navnet på den du eller de du har rekruttert. Blir de med i samme nettverk som deg, får du verdikupong for 1 time individuell mentorhjelp per deltaker du rekrutterer. 

Ingen deltakere kan være vervet av flere deltakere i kurset. Verdikupongen er personlig til deg som verver, og må benyttes innen 1 år etter utstedelse.

Har du spørsmål? Kontakt oss! 

Vi vil arrangere gratis webinar for at du skal bli kjent med oss, måten Masterklassen vil bli organisert på, og kunne stille oss spørsmål. 
Meld deg på ved å fylle ut skjema under. Send gjerne dine spørsmål og!

Vi gleder oss til å støtte deg i din utvikling! Velkommen i Masterklassen! 

Referanser og kundeanbefalinger 

Mona Aagaard-Nilsen (Klinikksjef Drift og Eiendom, Helse Møre og Romsdal HF): Over år har jeg benyttet Ann-Heidi som Coach og ved kompetanseheving, sist gjennom kurset «Helhetlige medarbeidersamtaler». Disse tjenestene kan jeg anbefale for andre toppledere.

Andrea Solbjørg Fivelstad (økonomisjef i Stranda kommune): Ann-Heidi var til uvurderlig støtte då eg hadde behov for hjelp. Ho stilte på veldig kort varsel og hadde spisskompetanse i forhold til arbeidsmiljølova og spelereglane i arbeidslivet. Ho lytta til det eg sa - og ga meg den støtta eg trengte i ein krevande situasjon. Eg opplevde Ann-Heidi Orvik Paulsen som profesjonell og eit menneske med empati og forståing for mine opplevingar. Ho er eit godt menneske som ivaretek andre og som du ikkje gløymer at du har møtt. Eg kan anbefale henne på det varmaste.

Marit Linberg (Kirkeverge for Tingvoll Kirkelige fellesråd): Som kirkeverge og daglig leder for kirkelig fellesråd står jeg alene i ledergjerningen. Det oppleves nyttig å ha en ekstern coach som kjenner virkeligheten med et folkevalgt styre og en liten og kompleks stab som favner en bredde av profesjoner fra gravplassarbeider til sokneprest, der to ulike styringslinjer skal samarbeide. I eget utviklingsarbeid har Ann-Heidi bidratt verdifullt i konkrete saker og vært en omsorgsfull støtte til å finne egen vei. Jeg anbefaler hennes tjenester til andre i liknende posisjoner.

Marit Helene Pedersen (Rådmann Nesseby kommune): Nesseby kommune har de siste to årene gjennomført et lederutviklingsprogram i regi av WiseHouse AS. Vi startet med rådmannens ledergruppe. Metodikken i X- og Y- modellene har vert grunnleggende i utviklingsarbeidet, med læringsforsterkeren Change66 i prosessen «Fra meg og mitt til vi og vårt». Verktøyene brukes av den enkelte leder med personalansvar, i rådmannens ledergruppe samt ledergruppen i oppvekstsenteret og erfaringene så langt er gode og ikke minst målbare. Vi har mange ulike systemer, men dette setter tingene i sammenheng. Verktøyene fremstår som moderne og brukervennlige. WiseHouse følger oss tett opp og vi deltar med tilbakemeldinger for å forbedre nye versjoner.

Kent M. Jørgensen (Daglig leder, Mestrings Akademiet AS): I Mestringsakademiet trener vi ledere og team i å yte sitt beste og skape resultater ved bruk av moderne metoder.  Metodikken i X- modellen (Sørsveen, Baustad, Andersen) som nå er videreutviklet og digitalisert med den unike analysesimulatoren som viser sammenhenger mellom resultater, arbeidsmåter og ressurser, gir oss et helt nytt perspektiv og beslutningsgrunnlag i utviklingsarbeidet. Forbedringstiltakene blir mer presise og systemet sikret at arbeidet som en har forpliktet seg til blir fulgt opp av Change66. De digitale verktøyene tilfører forbedring, og utviklingsarbeidet en ny og innovativ dimensjon, så også for alle som har investert i og ønsker mer effekt av Lean prosessene.

Bjørge Stensbøl (leder og nå som veileder for ledere og ledergrupper): Digitale verktøy for systematisk utviklingsarbeid fremmer økt mestring, bedre prestasjoner og resultater. Det å utvikle prestasjonskulturer og skape fremragende resultater, krever treningsarbeid satt i system over tid, med kvalitet i alle faser. Å holde «kokeplata» varm er avgjørende for å komme fra «stunt» til prosess. Jeg har det siste halve året testet ut Wisehouse digitale utviklingsverktøy og min opplevelse er at de kan bidra til å forbedre arbeidsmåtene på alle de tre ovennevnte områdene i utvikling av prestasjonskulturer. Verktøyene hjelper både bruker og veileder gjennom utviklingsprosessen. Erfaringer så langt er bla den enkelte leder bli mer involvert og ansvarliggjort i endringsarbeidet, endringsagenten Change66 (APPen) er tett på «utøveren», minner oss på hva som skal gjøres, logger aktiviteten og rapporterer tilbake, systemet tar vare på notater og historiske data som gjør det mulig å se utvikling over tid. Prosessen bli mer motiverende og levende. 

Suksess krever handling! Kom i gang nå!