Kapasiteter og kompetanse

Demokratitanken AS

Hjelper deg å finne innovative løsninger på komplekse problemer.

Portrett Ann-Heidi Paulsen Orvik. Foto av Synnøve Sorthe.
Portrett Ann-Heidi Paulsen Orvik. Foto av Synnøve Sorthe.

Bli lederen som leder vei for andre!

Ønsker du å bli lederen som andre følger, eller vil du være en leder som inspirerer andre til å lede selv? En organisasjon som samhandler aktivt med sine omgivelser, trenger mennesker som leder seg selv og andre strategisk innenfor rammene av virksomhetens mål. 

Individers kapasitet til strategisk motivert selvledelse, når det butter, omgivelsene skifter og omstilling er påkrevd, er en stor og uforløst kapasitet i mange virksomheter. 

Jeg brenner for samskapende prosesser som mobiliserer, engasjerer, utfordrer,  bygger kompetanse og kapasitet til strategisk orientert handling, sammen!

Når verden og utfordringene er komplekse, ligger det kraft i enkle verktøy og rammer for prosesser. Gjennom å holde det enkelt får  personene involvert innsikt, mot og verktøy til å engasjere seg og gjøre en forskjell! Over år har jeg sett at de beste resultater skapes i slike prosesser. 

Jeg hjelper deg og din organisasjon, gjennom å skape prosesser som lar dere finne felles siktelinje, utvikler et livgivende klima der folk vil hverandre vel, og drømmer om å oppnå suksess sammen. Du får verktøy til å bygge systemer for systematisk organisasjonslæring. Slik bringes kritisk viktig informasjon fra leverandører, kunder og samfunn tilbake til deg og deres strategiske utviklingsprosesser, slik at muligheter for vekst høstes i tide, og lite bærekraftig praksis blir fanget opp og eliminert tidlig. 

Trenger du noen som kan utfordre deg på din forståelse av virkeligheten? Som ikke er del av organisasjonen? En prosessleder som  forløser den kreative energien som ligger i meningsforskjeller og konflikter? Konflikter skjer mellom folk som bryr seg om hverandre, og vil ha mer ut av relasjonen. Når et hvert resultat er like gyldig og engasjerer like lite, er det på tide å finne engasjementet i det som har hjerte og mening for deg!  Jeg støtter deg i din utviklingsprosess, tilpasset ditt behov!

Vårt mål er å gi deg verktøyene og støtten til å  være en modig leder som våger og har kapasitet til å lede bærekraftig utvikling.  Sammen utvikler vi ditt mot og kapasitet til å  stå i og gjennom krevende utviklingsprosesser, og generere suksessen du drømmer om!

Jeg har lang erfaring fra ledelse i komplekse organisasjoner som personal- og organisasjonssjef og rådmann i kommuner, konsulent i  helseforetak og private virksomheter. 

Av utdanning har jeg en master i samfunnsplanlegging, offentlig ledelse og samskapende innovasjon. Mitt spesialfelt er samskapende innovasjonsprosesser, med fokus på verdiskapende samspill mellom mennesker, teknologi og organisasjoner.

Du får tilgang til min beste erfaringer fra komplekse utfordringer. Jeg inngår i ulike faglige partnerskap, som gir deg tilgang til kunnskapen du trenger og kapasiteten som ønskes, tilpasset dine skiftende behov.

Gjennom skreddersydde utviklingsprosesser og kurs får dere tilgang til kunnskapen, kapasiteten og  ferdighetene dere trenger for å skape gode økonomiske resultater, godt omdømme og relasjoner som ivaretar mulighetene for bærekraftig vekst. 

Bærekraftig vekst er utvikling i dag som ikke fratar kommende generasjoner samme muligheter, eller etterlater sårbare i dag ved å velte indirekte kostnader på de som ikke har makt til  å motsette seg slik utvikling (Klostermann).

CV finner du på Linkedin 

Relevant erfaring