Å lede ansatte til suksses!

Relasjonsledelse

4 timers digitalt introduksjonskurs for ledere med noe kunnskap i relasjonsledelse (Jan Spurkeland). Lær å sette medarbeidersamtalen inn i et enkelt og helhetlig styringssystem, som gjennom god relasjonsutvikling bygger et godt arbeidsmiljø, en bærekraftig bunnlinje og godt omdømme. 

Kurset er en veiledet strategisk utviklingsprosess. Du sitter igjen med en skreddersydd action-plan for innføring av systematisk organisasjons- og medarbeiderutvikling som gir resultater, og kan iverksettes umiddelbart.  

Omfang: Dette kurset anbefales som første steg i klargjøring av toppleders hensikt og lederskap, for å utvikle en strategisk action-plan som klargjør hensikt, lederskap involvert, visjoner og delmål, hvem som skal involveres og metoder en ønsker å bruke. 

Digital gjennomføring  - enkelt, integrert og brukervennlig. Anbefalt gruppe fra minimum 2, maks 50 stk som kan være fra samme eller mange ulike virksomheter ut fra hvem som arrangerer. Kurset kan kjøres på vegne av arbeidsgiverforenning, næringsforening, bransjeforening, virksomheter ol. 

Tidsramme: 4 t digitalt kurs.

Pris: Per deltaker. Ta kontakt for tilbud og skreddersøm tilpasset ditt behov.

Innhold: Inkludert i kurset er mal for strategisk styring, verktøy for medarbeidersamtale, brukermanual til leder og medarbeider samt kursdokumentasjon.

Neste anbefalte steg er 2 dagers digitalt kurs samt egenaktivitet. 

Målgruppe er toppledere, mellomledere, hovedtillitsvalgte og vernetjeneste. Med basis i disse to stegene skal metodikk og verktøy kunne innføres i hele virksomheten. Vi bistår med ekstra kurs, rådgivning og lederstøtte etter behov.  

kr 0,00