Medarbeidersamtaler som gir resultater!

Relasjonsledelse

Har din virksomhet behov for godt omdømme, gode økonomiske resultater og et godt arbeidsmiljø som rekrutterer, utvikler og beholder kritisk viktig kompetanse? 

Arbeid systematisk med virksomhetens helse, miljø og sikkerhet gjennom å ta i bruk verktøyet Change 66. Gjennom innføring av enkle metoder og verktøy utvikler dere et livgivende miljø som er bærekraftig og konkurransedyktig, der driverne for utvikling er gode resultater og relasjoner til virksomhetens ansatte, kunder, leverandører og omgivelser.

Til dette kurset anbefaler vi at virksomhetens toppledere, mellomledere, hovedtillitsvalgte og verneombud inviteres. Sammen skaper en felles forståelse av bakgrunn, metodikk, roller og systematikk i virksomhetens HMS-arbeid, slik at innføring av ny metode ikke medfører konflikter grunnet misforståelser.  

Omfang: 

2 dagers digitalt kurs, totalt 15 t, for maks 30 deltakere for utvikling av felles forståelse og rammer. I tillegg kommer tre virtuelle fagmoduler på to timer selvstudie, med krav om praktisering med treningspartner mellom modulene.

Inkludert er kursmateriell, samt et års abonnement på de digitale utviklingsverktøyet Change66© Project66©. Alle på kurset får veiledning i bruk av verktøyet med foreleser i siste samling. Tilgang til læringsinnhold og videoer av kursmodulene i 12 måned.

Tilvalg: 

Når verktøyet tas i bruk i virksomheten kan vi bistå med avdelingsvise digitale veiledningsmøter. Hver enkelt leder kan få skreddersydd implementering i egen arbeidsrolle og virksomhet. Lukket brukerforum for erfaringsdeling er tilgjengelig for virksomheten.  

Ved fysisk oppmøte kommer reise-, kost, losji til konsulent samt alle kostnader med møtelokaler, servering ol i tillegg til oppgitt pris.

Innhold: Tilgang til digital kurs- og læringsplattform, kursdokumentasjon, og kurstilgang til appen Change 66 for deltakerne.

kr 0,00