Relasjoner som bygger resultater!

Relasjonsledelse

Ingen er perfekte ledere i enhver situasjon, men alle kan trene på å bli bedre! Utfordre dine blindspots. Kartlegg dine relasjonsferdigheter, og utvikle de sider som du ønsker å forbedre for bedre effekt av din ledelse. 

Kursrekken består av 1 innføringskurs om prinsippene bak relasjonsledelse, tilgang til Change 66 lederutviklingstest og digitalt utviklingsverktøy, samt ledersimuleringsspill fra Actee i et kurs som går over 1 år. Vi gjennomgår de 13 ulike relasjonskompetansene, samt resultatorientering som er effektmålingen av at det du gjør virker og setter det inn i en modell for strategisk orientert utvikling som gjør visjoner til resultater. 

Innhold: Digitale kurs i sanntid (ikke opptak). Enkeltvis eller for ledergrupper inntil 8 personer. Hver samling 4 t. Arbeid mellom møtene beregnes til 2 t per person. Anbefalt gjennomføringshastighet et kurs ca hver tredje uke, med sommerfri ifra midten av juni til midten av august. 

Omfang: Totalt 15 enkeltstående kurs som kan tas i isolert eller i rekkefølge, tilpasset din og virksomhetens behov. Gjennomgang av relevant teori, individuell refleksjon og øvelse. 

kr 65 000,00