Strategisk forretningsmentor

Veksthjelp for virksomheter

Strategisk mentor i vekst-, utviklings-, endrings-, omstillings- og innovasjonsprosesser etter kontrakt med kunde. Vi utarbeider en strategisk plan for enkeltkonsultasjoner, eller en lengre prosess tilpasset ditt behov. 

Har du behov for en lengre prosess, kan jeg bistå deg i å søke strategisk mentor fra Innovasjon Norge der du får kr 1050 per time i støtte fra Innovasjon Norge, i inntil 30 t per prosess!

Jeg anbefaler at du tar i bruk lederutviklingsverkytøyet Change 66 fra Wisehouse. Er du systematisk i din utviklingsprosess er varig endring mulig etter kun 66 dager! Introduksjon og brukerstøtte i verktøyet blir gitt tilpasset ditt behov!

Pris per time. 

kr 1 875,00