Lederskap som brobygger mellom fysiske steder og digitale verdener.

FN har valgt næringsklynger som en ønsket infrastruktur for omstilling gjennom partnerskap for å nå bærekraftsmålene. EU har sagt at næringsklynger er virkemiddelet for å få næringslivet på føttene igjen etter covid-19 pandemien. 

For å kunne fungere som effektiv infrastruktur for nærings- og samfunnsinnovasjon må næringsklyngene effektivt dele ny kunnskap med hverandre, og sammen utvikle kapasitet gjennom samskaping. Samtidig er det et effektivt hinder for klyngeutvikling om reiseavstand til fellesaktiviteter overstiger 1 time. I geografisk langstrakte, med fjelloverganger, ferjer og mye vær har dette vært en effektiv barriere for bærekraftig klyngeutvikling.

Vi har utviklet en metodikk for effektiv kunnskaps- og kapasitetsbygging i lærende systemer på digitale samskapingsflater. I vårt første tilbud vender vi oss mot reiselivs-, og opplevelsesnæringer og infrastruktur-næringer som hoteller, restauranter, transportselskaper mm i Norge og Sverige.

Med opplevelsesnæringene menes aktører (bedrifter) innen reiseliv, mat og kultur som tilbyr tjenester og opplevelser til både lokalbefolkning og tilreisende (turister). Spennet i opplevelser er stort og omfatter aktive naturopplevelser som f. eks. kajakk, klatring, rafting, ski, sykkel og vandring til mer myke opplevelser som teater, konserter, festivaler, gårdsopplevelser og lokal matproduksjon samt tradisjonelt reiseliv som hotell, restaurant og campingplasser.

Norge og Sverige kan få frem bedre, felles konsepter og profilbærende produkter/opplevelser , som gir våre land og regioner et tydeligere innhold. Dette krever samarbeid på tvers av bedriftene, på tvers av kommune- og destinasjonsgrenser. Det krever også et samarbeid mellom det offentlige virkemiddelapparatet og bedriftene.

En klynge eller læringsnettverk kan effektivt arbeide med utfordringer som å utvikle og utvide omfanget av helårsopplevelser gjennom produkt- og konseptutvikling (pakketering) av natur-, kultur og matopplevelser med basis i bl.a. kulturarven og de naturgitte forutsetningene (selve naturen og råvarene). Dette kan føre til at regionen settes på kartet som opplevelsesregion også utenom dagens hovedsesong. Arbeidet kan nå målgrupper som i dag ikke er tilstede i eller benytter regionen i skuldersesong og det som betegnes som «nysesong». En kan arbeide med å utvikle opplevelsespakker for det nasjonale og regionale markedet, men også utvalgte marked uavhengig av nasjonalitet som det er naturlig å tilnærme seg.

Prosessen starter opp når vi er passert minimum 50 påmeldte virksomheter. 

kr 29 900,00
Please select variants first