Å lede en virksomhet med sunn organisasjonshelse

Er du leder av en virksomhet med forbedringspotensialer? 

  • Vil du forbedre dine ledelse og oppnå mer sammen med dine ansatte

Organisasjonshelsemonitoren gir deg raskt innsikt i hvordan organisasjonshelsen er i din organisasjon, samt målrettet støtte i forbedringsarbeidet. Du kommuniserer i sanntid med de utfordringene gjelder, og sammen finner dere ut hva som er viktig for at dere skal lykkes bedre sammen! 

Disclosure!

Vi tror ikke på å drive arbeidsmiljøarbeid i "mørket", basert på anonyme varsel og generelle vendinger i årlige eller kvartalsvise spørreundersøkelser som ikke gir tilstrekkelig holdepunkter til hva problemer er, hvem som opplever det og hvordan vi sammen kan fikse det, der oppfølging er ukjent for alle. 

Vårt verktøy er en App som som trygt samler brukerdata i skyen, og støtter den enkelte i sin medarbeiderutvikling innenfor helheten av virksomheten.  Data kobles i sanntid med data fra ledere, andre ansatte, tillitsvalgte og styret. Sammen har vi da oversikt over hvordan vi opplever situasjonen til enhver tid, og hva vi ønsker å gjøre for å forbedre personlige mål og virksomhetens resultater.  Med utgangspunkt i dette kan hver enkelt få den oppfølging som er nødvendig, når behovet er der, og vi sammen ser at gjennom små forbedringer hver dag skaper vi bedre resultater sammen, og lykkes!

Organisasjonshelsemonitoren er enkel og trygg å bruke, samt alltid oppdatert på din virksomhet!  Inkludert er analyse av organisasjonen, deres ressurser og utfordringer. Med bakgrunn i analysen får du et virksomt grunnlag for utvikling og måling av suksess over tid, og støtte til å prioritere de riktige ledelsestiltak til enhver tid. 

Inkludert er: 

  • Tre virtuelle fagmoduler på to timer.
  • Praktisering med treningspartner mellom modulene.
  • Kursmateriell.
  • Prøveabonnement på verktøyene Change66 og Project66. 
  • Hjelp til implementering i egen arbeidsrolle og virksomhet.
  • Lukket brukerforum for erfaringsdeling.
  • Tilgang til læringsinnhold og videoer av kursmodulene i 12 mnd.
  • Individuell, målrettet strategisk mentorhjelp i 30 timer. 
  • Kompetansetiltak som er kritisk viktig for virksomhetens vekst og utvikling kan danne grunnlag for søknad om tilskudd til 30 t strategisk mentor fra Innovasjon Norge. Vi hjelper deg å identifisere prosjekter som det kan søkes støtte til. 

"Å utvikle prestasjonskulturer og skape fremragende resultater krever treningsarbeid satt i system over tid med kvalitet i alle faser. Fra analyse av nåsituasjon til ønsket resultat. Valg og prioritering av konkrete arbeidsmål i forbedring av arbeidsmåter er avgjørende. Dette krever at analysegrunnlaget er «ferskvare» med informasjon fra både sak, person og arbeidsmåter. WiseHouse sine utviklingsverktøy bidrar til å ta utviklingsarbeid fra stunt til prosess" Bjørge Stensbøl, Stensbøl Consulting. Tidligere leder av Olympiatoppen.

Arrangører er Demokratitanken AS i samarbeid med Wisehouse AS. 

kr 66 000,00