Innovasjonstjenester Innovasjonsservice

Kapasitetsforsterking fra A til Å

Les mer om vår virksomhet

Samskapende innovasjonsledelse

Leder du en kommune eller annen offentlig virksomhet? Har dere begrenset kapasitet og kunnskap om endring-, omstilling-, innovasjon -, eller organisasjonsendringsprosesser?

Med nærmere 30 års erfaring fra offentlig virksomhet, som rådmann, personal og organisasjonssjef, beredskapsleder, tillitsvalgt og politiker gir vi dere økt kapasitet tilpasset deres behov.

Vi designer møter og prosesser i tråd med lov og avtaleverk, og bruker enkle verktøy og rammer i samskapende prosesser som gjør at dere lykkes i kompleks endring. 

Forretningsstrategi

Er du gründer, daglig leder eller styreleder som trenger bistand for å utgå krise, utnytte nye muligheter eller vokse bærekraftig? 

Jeg er strategisk mentor tilknyttet alle mentorkoblerne i Norge for Innovasjon Norge. 

Jeg har en særlig kompetanse på forretningsmodeller rettet mot bærekraftig grønn vekst ved integrering av teknologi i verdiskapende handling med mennesker. 

Jeg bistår deg i forretningsutvikling, inkludert søknadsprosesser til Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Skattefunn, kommunale næringsfond mm. Sjekk nærmere vårt spesialtilbud til næringsfellesskap, bedriftsnettverk og klynger "Arctic Playground". 

Prestasjonshjelp for ledere

Alene som leder? Krevende veivalg? Vanskelige konflikter? Behov for strategiske planer som virker? 

Vi coacher toppledere, utvikler ledergrupper og organisasjoner - ved å utvikle gode relasjoner og skape en klar forståelse av hva et godt resultat er. Slik skapes langtidsfriske og bærekraftige mennesker, virksomheter og samfunn. Tilbudene gis digitalt og gjennom fysisk oppmøte - for å forsterke ditt lag best mulig når du trenger økt kapasitet. 

Strategisk og bærekraftige prosesser

Har du komplekse utfordringer, der det er mange ulike meninger, konflikt om mål, begrensede ressurser og tidspress? 

Vår spesialitet er helhetlige prosessdesign og fasiliteringshjelp som gir suksess raskt, der konflikter forhandles og løses integrert. 

Vi bruker enkle verktøy og rammer. Dette gjør at deres ressurser aktiviseres, felles eierskap til problem og bærekraftige løsninger utvikles. 

Kompetansen du trenger, farten du drømmer om. Regionleder Connect Midt

Er du etablert i Møre og Romsdal og brenner for og har stor nytte av innovasjon, entreprenørskap, gründerskap og verdiskaping? 

Bli medlem i den uavhengige og ideelle medlemsorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter i Midt-Norge med mer enn 800 medlemmer bare i Trøndelag.

Jeg hjelper deg med medlemskapet - om du er leder i offentlig organisasjon, bedrift eller virksomheter, enkeltpersoner, næringshager og inkubatorer, oppstarts- og vekstbedrifter.

Regionleder Jobloop AS Møre og Romsdal - En samarbeidsmodell for inkludering av ungdom i utenforskap

Vi begrenser utenforskap gjennom kvalifisering til arbeid. 

Modellene skapes for og med næringslivet i samarbeid med våre oppdragsgivere. 

Kontakt oss for å finne ut hvordan samarbeidet kan tilpasses din virksomhet.

Bestilling på nett

Bestill time hos oss. Du vil snart motta en bekreftelse på e-post.

Coavhing, mentorhjelp, prosessledelse, kartleggingstjenester, rapporter, utredning