LÆR MER OM OSS

TRO #1

Vi har mennesker i fokus!  Organisasjoner består av mennesker som evner, våger og handler bærekraftig sammen!

TRO #2

"No plan about you - without you". Aktiv medvirkning gir bedre innsikt, forhandler konflikt, bygger tillit, mobiliserer tilgjengelige ressurser og forankrer løsninger integrert i prosessen. Du påvirker framtiden gjennom dine delte tanker og handlinger. 

TRO #3

Bærekraft kommer innenfra. Bærekraftig endring kan ikke tvinges fram. Fellesskapets beste versjon bæres av menneskene involvert, og er tilgjengelig gjennom tillit.

Æ e ho

Ann-Heidi 

Mange vil beskrive meg som mor til tre, kone og gründer som fasiliterer endring i organisasjoner. Jeg er mye mer - akkurat som du er!

Samfunnet putter oss i bokser. Det betyr ikke at vi trenger å bli der. La oss bryte oss løs fra andres forventninger. La oss leve det fulle livet som gjør oss lykkelige, og som gir vår virksomhet bærekraftig  konkurransekraft i møte med og sammen med andre. 

Bli med meg på denne reisen for å øke din innsikt i, respekt for og omsorg for deg selv og andre som gir sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling for individer, samfunn og planeten gjennom ditt lederskap.

MIN HISTORIE

 

Jeg vokste opp i ei lita bygd i Nord-Norge, i en samfunnsengasjert familie med erfaringer fra de sju hav og mange ulike samfunn rundt om i verden. Som 15 årig fikk jeg jobb på kulturkontoret. Siden har jeg arbeidet med hvordan legge til rette for attraktive lokalsamfunn der folk vil investere sine liv, gjennom  organisasjons-, nærings- og lokalsamfunnsutvikling i skjæringspunktet mellom mennesker, teknologi og prosesser.

På veien har jeg nysgjerrig søkt lederskap som rådmann, personal- og organisasjonssjef, krise- og  beredskapsleder, lokalpolitiker, tillitsvalgt i fagbevegelse, politiske organisasjoner, frivillige interesseorganisasjoner, næringsliv og samfunnsliv.  Formell opplæring i ledelse fokuserte på roller og ansvar, uten å vektlegge at faktiske resultater skapes i tillitsfulle relasjoner mellom mennesker.

Gjennom sertifiserting i The genuine Contact Way (C) og praksis fra Genuine Contact Organization lærte jeg lederskap som setter mennesker i fokus. Et delt lederskap bringer glede, forener hvem jeg er med hva jeg gjør, og skaper resultater langt ut over hva jeg trodde mulig. 

Om du er klar for et lederskap som gir faktiske og bærekraftige resultater, gjennom å være ressurssatte, forankrede og som stegvis gir kapasitet til det som folk faktisk har vilje til å gjennomføre - ta kontakt meg oss og vi vil hjelpe deg til bærekraftige resultater, tillitsfulle relasjoner og moro på veien!

Under ser du bilder av mine samarbeidspartnere Anders Johansson, Tor Arne Bellika, Eiwor Backelund Jacobsson og Rune Haugen i ulike workshop og aktiviteter. Vi bruker naturen aktivt som læringsarena, når dette støtter læring og utvikling av menneskene involvert best!

Ta kontakt med oss!
Video Poster Image

"Ann-Heidi Paulsen Orvik var til uvurderlig støtte då eg hadde behov for hjelp. Ho stilte på veldig kortvarsel og hadde spisskompetanse i forhold til arbeidsmiljølova og spelereglane i arbeidslivet. Ho lytta til det eg saog ga meg den støtta eg trengte i ein krevande situasjon. Eg opplevde Ann-Heidi Paulsen Orvik  som profesjonell og eit menneske med empati og forståing for mine opplevingar. Ho er eit godt menneske som ivaretek andre og som du ikkje gløymer at du har møtt. Eg kan anbefale henne på det varmaste"

 
Andrea S.Fivelstad
(økonomisjef Stranda kommune) 

""Gjennom deltakelse på studiet Grønn omstilling av handel, service, reiseliv ved Høgskolen i Molde høsten 2020 kom jeg i kontakt med Ann-Heidi.Hun var innleid som gjesteforeleser på delaktiviteter som "Night flight"og "Zoom-lunsj". Med bakgrunn i dialog i hennes forelesning i bærekraftig forretningsutvikling, med informasjon om tilbudene til Innovasjon Norge for gründere, tok jeg kontakt. Jeg fikk da hjelp av henne i utvikling av eget forretningskonsept for min egen gründersatsing. Den har bakgrunn i gården jeg driver sammen med min mann i Lindesnes kommune, og tidligere erfaring og nettverk innen landbruksorganisasjoner. Jeg kan anbefale henne som coach og forretningsutvikler for andre i likende situasjon"

 
Birte Usland (Gründer og daglig leder, Bærekraftihverdagen)