ENDRINGS- OG INNOVASJONSHJELP

Strategisk endring som øker bærekraftig utvikling i individer, organisasjoner og samfunn

Handling = individ(Kunnskap * Vilje * Evne) 

Grønt skifte er uforenelig med rød bunnlinje og usynlige ledere!

Offentlig tjenestedesign med StimuLab metoden

Vi hjelper ulike aktører finne gode løsninger sammen!

Sitter dere med en samfunnsnøtt som dere ikke klarer å løse selv? Er dere interessert i å komme sammen med andre aktører som også arbeider med samme utfordring i deres region? 

Vi hjelper dere gjennom velrennomert og velprøvd samskapende innovasjonsmetodikk som og kan gi dere støtte fra DigDir og DOGA. 

Kapasitetsforsterking fra A til Å

Les mer om vår virksomhet og få ideer fra vår blogg. 


Offentlig innovasjonsledelse

Leder du en kommune eller annen offentlig virksomhet? Har dere begrenset kapasitet eller kunnskap om endring-, omstilling-, innovasjon -, eller organisasjonsendringsprosesser?

Vi er eksperter på offentlig innovasjon i spennet politikk og forvaltning, med mer enn 25 års erfaring fra statlig virksomhet, fylkeskommune og kommuner.  Vi designer og fasiliterer møter og prosesser, kartlegger og utreder, tilpasset dine behov. 


Kundeanbefalinger

Les hva våre kunder sier om oss

Rachel Bolton

Director Genuine Contact Program and Organization

"Ann-Heidi came in as a new member to our international Genuine Contact Organization in 2017. Since then, she has taken on an ever-increasing role in our organization as part of her own learning journey. From June 2020, she has immersed herself in a variety of roles to really deepen her understanding of the Genuine Contact way of working: as a leader of our Membership Team, author of our biweekly global newsletter, and as an apprentice in our strategic plan refresh process. In the strategic plan refresh process, she has been part of the design team for the whole process and in designing and facilitating the whole system meetings within this process. This design work has included focus on an organizational health and balance assessment, storytelling, Open Space Technology meetings, and in the development of an updated Operating Matrix for the organization. As part of this work, she has hosted and facilitated many of these meetings on the digital co-creation platform QiqoChat. Throughout these experiences, Ann-Heidi has made exceptional progress in her understanding of and experience in the Genuine Contact way of working. She has shown deep interest and a willingness to learn new things - even at the expense of unlearning from her previous work experiences. Her willingness to take initiative and in community building with our members demonstrates her connection to the spirit of Genuine Contact. I can highly recommend her for these kinds of processes and work projects".

Solide og brede nettverk gir kompetanse og kapasitet til deg!

Hjelper deg til bedre resultater!