Bistand til endring som bygger demokrati og tillit

ENDRINGS- OG INNOVASJONSKAPASITET  NÅR DU TRENGER DET!

For bærekraftig grønn og digital transformasjon av organisasjoner og samfunn

Grønt skifte og digital transformasjon krever organisasjoner og ledere som våger og vill, sammen! 

Eksperter på samskapende innovasjon som løser komplekse utfordringer gjennom grønn og digital transformasjon!

Vi hjelper regionale økosystem finne SMARTE løsninger sammen!

Sitter dere med en samfunnsnøtt som dere ikke klarer å løse selv? Er dere interessert i SMART spesialisering som optimaliserer løsningene og reduserer risikoen sammen med andre aktører i regionen? Vi hjelper dere gjennom velrennomert og velprøvd samskapende innovasjonsmetodikk.   

Systemlæring skjer kontinuerlig og føres effektivt tilbake til individ og økosystem for forbedring og læring gjennom skreddersøm av de digitale verktøyene Project66 eller Change66 fra Wisehouse AS. 

Kapasitetsforsterking fra A til Å

Arctic Playground innovatørene du møter er: 

  • Ann-Heidi Paulsen Orvik, Demokratitanken AS/ Genuine Contact
  • Anders Johansson, Friluften AB og Genuine Contact
  • Tor-Arne Bellika, Innovation Performance AS
  • Bert-Ola Bergstrand, sosial entreprenør i virtuelle fellesskap som Clubhouse, Meta mm. 
  • Rune Haugen, Wisehouse AS

Vi er et faglig sterkt skandinavisk innovasjons og utviklingsteam som brenner for bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samarbeid, med lang nasjonal, europeisk og global erfaring.

Vi har en særlig kompetanse om digitalisering, nye muliggjørende teknologier, her særlig digitale tvillinger som regionalt forvaltede fellesgoder, og utvikling av forretningskonsepter på slike fellesgoder og testing av konsepter på globale SoMe plattformer. 

Les mer om vår virksomhet og få ideer fra vår blogg. 


Samskapende innovasjonsledelse

Vi er eksperter på offentlig innovasjon i spennet politikk og forvaltning, med mer enn 25 års erfaring fra statlig virksomhet, fylkeskommune og kommuner.  

Vi designer og fasiliterer møter og prosesser, leder- og organisasjonsutviklingskurs, konflikthåndtering, kartlegger og utreder, coacher og gir mentorstøtte- skreddersydd dine behov.  

Prestasjonshjelp for ledere

Alene som leder med krevende veivalg? Har du komplekse utfordringer knyttet til leder- eller organisasjonsutvikling?  Har du behov for strategiske planer som virker?

Vi har personlig erfaring fra offentlig og privat toppledelse, konsulentvirksomhet og er globalt sertifiserte innovasjons- og endringsprosessledere . 

Vi er her når du trenger hjelp til kompleks leder- eller organisasjonsutvikling!

Støttesystemer

Vår spesialitet er digital og bærekraftig transformasjon gjennom samarbeid. 

Vårt arbeid er forankret i det sosiale operativsystemet Genuine Contact Programmet, der mennesker settes i fokus for transformasjon. 

Helhetlig og kontinuerlig systemlæring for individer og organisasjoner støttes av Project66 og  Change66 til Wisehouse AS. 

I medvirknings- og samskapende prosesser med økosystem benyttes CitizenLab sin digitale plattform. 

Vi er forhandlere, gir opplæring, sertifisering, administrativ støtte og konsulentbistand i alle verktøy. 


Kundeanbefalinger

Les hva våre kunder sier om oss

Rachel Bolton

Director Genuine Contact Program and Organization

"Ann-Heidi came in as a new member to our international Genuine Contact Organization in 2017. Since then, she has taken on an ever-increasing role in our organization as part of her own learning journey. From June 2020, she has immersed herself in a variety of roles to really deepen her understanding of the Genuine Contact way of working: as a leader of our Membership Team, author of our biweekly global newsletter, and as an apprentice in our strategic plan refresh process. In the strategic plan refresh process, she has been part of the design team for the whole process and in designing and facilitating the whole system meetings within this process. This design work has included focus on an organizational health and balance assessment, storytelling, Open Space Technology meetings, and in the development of an updated Operating Matrix for the organization. As part of this work, she has hosted and facilitated many of these meetings on the digital co-creation platform QiqoChat. Throughout these experiences, Ann-Heidi has made exceptional progress in her understanding of and experience in the Genuine Contact way of working. She has shown deep interest and a willingness to learn new things - even at the expense of unlearning from her previous work experiences. Her willingness to take initiative and in community building with our members demonstrates her connection to the spirit of Genuine Contact. I can highly recommend her for these kinds of processes and work projects".

Solide og brede nettverk gir kompetanse og kapasitet til deg!

Når bærekraftig endring i komplekse situasjoner krever samskaping!

Trygg og enkel hjelp i komplekse og vanskelig endring, omstilling, prosess og innovasjonsledelse