Skaper din ledelse bærekraftige resultater? 

❤️ Leder du beste versjon?

Forestill deg møter der energien strømmer, inspirasjonen florerer, og folk forlater rommet med en klar forståelse av neste steg, ivrige for å realisere sin del. Forestill deg en organisasjon der individer og team har tillit til at de er verdifulle deler av helhetlig suksess. Målrettet leder de seg selv og andre effektivt som del av en bærekraftig helhet. Er dette resultatene av din ledelse i dag?

Folk som forplikter seg når en de opplever felles vilje til suksess sammen. Dette er kjernen og kraften i bærekraftig ledelse. Organisasjoner som mestrer endring, skaper livsnærende fellesskap som trives og skaper suksess sammen.

Her opplever folk å høre til som verdifulle deler av helheten, deler sin kompetanse rikt i ønske om å lykkes sammen, og våger lede seg selv og andre til helhetlig og bærekraftig suksess sammen! 

Bli med oss og lær hvordan du kan utforske dine kraft til ledelse som frigjør andre, når tillit er kjernen i ditt lederskap. Led i tillit, med minimum av rammer og maksimalt frihet innenfor felles strategiske mål.

Ansvar og frihet gir kapasitet til å navigere effektivt i kompleksitet sammen.

Slik forener din ledelse hvem du er og hva du gjør, og åpner samtidig rommet for at alle rundt deg kan gjøre det samme. Sammen er dere sterkere enn alene!

Velkommen til Genuine Contact Way of working, der vi tror at nøklene til optimal helse og balanse ligger i hver og en av oss. Hvis du er ivrig etter å ta kontroll over livet ditt og leve det med entusiasme, så er du på rett sted! Gjør deg klar for en reise fylt med inspirasjon, motivasjon, og en sunn dose svette.

Forbered deg på å bli inspirert av friske ideer, innovative verktøy og transformative prosesser. Føl deg motivert når du utforsker fordelene ved å justere livets retning. Og gjør deg klar til å svette litt (eller mye) mens du lager meningsfulle planer for å lede livet ditt med hensikt.

Å begi seg ut på Genuine Contact Way betyr å omfavne hele deg selv. Du vil:

🌟 Øke din selvtillit til deg selv og dine lederferdigheter, både personlig og profesjonelt.

🌟 Skape et miljø som nærer og fornyer deg.

🌟 Fremme omsorgsfulle relasjoner både hjemme og på jobb.

Denne læringsveien er starten på en livslang reise, der du ikke bare tilegner deg nye ferdigheter. Den handler om personlig og profesjonell vekst på et dypere nivå. Vi gir deg enkle, men kraftfulle rammeverk, verktøy og prosesser som du enkelt kan integrere i livet ditt, både nå og i fremtiden.

Forvent å gå inn i denne veien med en blanding av nysgjerrighet, håp og frykt. Men frykt ikke! Denne reisen kan være din livline og kjærlighetsline - en sjanse for dyp læring som fører til varig forandring, på Genuine Contact måten som forener hvem du er, med hva du gjør slik at bærekraftige resultater for deg og andre oppstår. 

Ved slutten av denne reisen vil du være i stand til å gjøre en reell innvirkning på ditt eget liv og verden rundt deg, og navigere i det stadig skiftende landskapet med selvtillit.

Men vent, det er mer! Gjennom dette eventyret vil du:

🌟 Oppdage den sanne betydningen av å ta deg selv på alvor og styrke ditt selv for å finne din autentiske livsvei.

🌟 Sømløst blande lederskap og personlig utvikling fordi vi vet at de er to sider av samme mynt.

🌟 Vekke din indre kreativitet og lære hvordan du kan ta denne i bruk i alle aspekter av livet ditt.

🌟 Nyte en kontinuerlig læringsreise, både i modulene og i oppgaver som vil berike deg for livet.

🌟 Justere dine personlige og profesjonelle verdier og lære å si ja eller nei med selvtillit når det trengs.

🌟 Få innsikt i sorgens rolle i personlig og kollektiv endring og hvordan du kan navigere den med verdighet.

 

Er du klar til å dykke inn?

Vår læringsvei er delt inn i tre faser, hvor du kan velge ditt eget eventyr:

1.Kom i gang: Legg grunnlaget for reisen din ved å utdype forståelsen av deg selv og hvordan du engasjerer deg med verden. Start med hvilken som helst modul i GC Programmet eller ta vårt innføringskurs i denne fasen.

2. Neste steg: Bygg videre på grunnlaget ditt ved å lære verktøy og metoder for å skape et nærende livsmiljø for deg selv og de rundt deg.

3. Fordype ekspertisen: Hev ferdighetene dine til neste nivå, integrer alt du har lært til en helhetlig tilnærming til livet og arbeidet som resonerer med dine verdier.

Så, er du klar til å begi deg ut på denne lekne, men dype reisen? La oss gå! 🚀

Få mer informasjon

Er du klar for delt lederskap for  bærekraftig utvikling?

Er du klar for ledelse som fremmer tillit gjennom strategisk fokusert styring i partnerskap, der samskapende innovasjon utvikler helhetlige og sirkulære verdikjeder, og  kontinuerlig systemlæring forbedrer alle aktørenes konkurransekraft? Basert på felles innsikt øker dere muligheter og reduserer risiko gjennom smart spesialisering i industrielle veikart (EUs hovedstrategier for konkurransekraft).

Sammen utforsker dere muligheter og barrierer. Dere utvikler felles mening om behov, mulige løsninger og forankrer felles forpliktelser stegvis. Integrert mobiliserer dere nødvendige ressurser, som gjør at dere mestrer utfordringene hver for dere og sammen. Dere utvikler og vedlikeholder tillit gjennom felles investering og drift av støttesystemer og muliggjørere som øker alles evne til å samhandle bærekraftig med sin kontekst, gjennom effektive og delte kanaler. Sammen støttes dere til økt bærekraft med redusert risiko, som skaper et høytpresterende klima der dere trives, føler tilhørighet og vil bidra til suksess sammen. 

Et livgivende fundament for bærekraftig utvikling av individene, organisasjonene og samfunnet skapes og sikres gjennom hver enkelt sin ledelse av seg selv og andre til suksess sammen.

Lær om Genuine Contact Programmet

Tillit skaper utvikling i tide!

Aktiv samskaping med dine avhengige utvikler tillit. Du får adgang den kollektive visdommen ditt økosystem forvalter. Sammen holder dere all kunnskap, evne, vilje og mot tilgjengelig for å skape suksess enkeltvis og sammen i tide. 

Aktiv samstyring utvikler forpliktelse til bærekraftig handling sammen. Gjennom kontinuerlig systemlæring skapes innsikt og empati for makt og avhengighet som deler av en fungerende helhet, i kontinuerlig samspill med skiftende vilkår. Ut av dette vokser realistiske planer der motstridende interesser er løst i prosessen.  

Ved å holde det enkelt, transparent og alltid forankre neste steg i faktiske behov, skapes mening, mestring og trivsel i endring - for en selv og andre!  Folk forstår hva som skjer, steg for steg og ser seg igjen i en framtid de vil bidra til å realisere! Da skjer endring i tide!

Få mer informasjon!

Mennesker i fokus!

Enkle verktøy og metoder vever sammen mennesker, teknologi og prosesser på bærekraftige måter.

Når alle forstår og har tillit til prosessene de er en del av, skapes et livsnærende, smidig og høytytende fellesskap.

Tillit smører samarbeid og samskaping mer effektivt enn noen "pisk eller gulrot strategi". Mennesker søker autonomi og frihet under ansvar som del av fellesskap de opplever tilhørighet til.

Dette er fellesskap som tørr gå foran, ledet av individer som støtter det som faktisk vokser gjennom sitt tilpassede lederskap.

Avtal uforpliktende samtale!

Hold det enkelt!

Enkle verktøy og metoder vever sammen mennesker, teknologi og prosesser på bærekraftige måter. Når alle forstår og har tillit til prosessene de er en del av, skapes et livsnærende, smidig og høytytende fellesskap som når sine mål sammen.

Dette er organisasjoner som finner mening, mestring og trivsel ved å arbeide med endring. Menneskene leder seg selv og andre slik at tillit utvikles, og gir resultater i tide.

Partnerskap som aktivt styrer sammen, mobiliserer makt gjennom eierskap til problem og løsning for å nå felles mål med suksess. Involvering av berørte mennesker utvikler tillit, bygger innsikt og engasjement til å bidra fra eget unike ståsted for en fungerende helhet.

Gjennom eierskap utvikles muligheter og reduseres risiko, gjennom å veve mennesker, teknologi og prosesser balansert sammen, for økt konkurransekraft sammen.

Test gratis nåsituasjonen din!

Bærekraftig endring kommer innenfra 

Varig og bærekraftig endring skjer innenfra, forankret i individene og organisasjonens faktiske ressurser. 

Forpliktelse vokser gradvis frem gjennom opplevelse av relevans for en selv.  Hensikten må oppleves relevant i egen hverdag, der endringsprosessen motiverer gjennom balansering av egen innsats og uttelling som del av en fungerende helhet. 

Kapasitet til deltakelse bygges stegvis. Du må forstå hvorfor endring er nødvendig, hva prosessen vil kreve av deg og andre, hvilke resultater som er ønskelige, hvem som må involveres underveis, og hvordan du må arbeide for å nå resultatene gjennom ditt lederskap som del av helheten.

Endringskapasitet vokser fram i et tillitsdrevet samspill med andre. Basert på din forståelse inviterer du andre til å skape bærekraftig endring sammen med deg. Dere forstår helheten sammen, og tar ansvar for å lede nødvendig endring, tilpasning, omstilling, avvikling og innovasjon av egen del innenfor helheten i tide, styrt av en god tro på at alle vil hverandre vel og lykkes sammen. 

Sjekk ut kurs