demokratitanker -  samarbeid for å nå målene

Ett enklare ledarskap kan hantera en komplex vardag lederutvikling nettverksutvikling Apr 11, 2024

Organisationer är komplexa sammanhang där människor förväntas göra sitt bästa varje dag och där ledare förväntas styra en verksamhet mot ett visst...

Continue Reading...
Hvordan fasilitere strategisk kapasitetsbygging for bærekraft i fellesskap? lederutvikling nettverksutvikling systemlæring Apr 11, 2024

Bli kjent med selskapet Hva nå? AS og deres utviklingsprosess for det digitale innsikt i sanntids lederstøtte verktøyet XY Butterfly! Dette er et av flere resultater fra...

Continue Reading...
Hvordan endre ledelsesmodell gjennom aktiv medvirkning? lederutvikling nettverksutvikling systemlæring Apr 09, 2024

Denne artikkelen skildrer og drøfter prosessdesign for omstillingsprosess. I del 1 gjennomgås kontekst, rammer, roller og elementer i prosessdesign. I del 2 gjennomgås relevant...

Continue Reading...
Hvordan kan klokt lederskap tilpasset en kompleks virkelighet forstås? lederutvikling nettverksutvikling systemlæring Apr 09, 2024

Roar Amdam sier at sosiale verdier er uttrykk for samfunnets normer og verdier. Kun evidensbasert kunnskap der mekanismen mellom årsak og virkning er uavhengige av tid og rom, kan sies...

Continue Reading...
Hva er de rette sosiale handlinger for klokt lederskap i samskapende partnerskap?  lederutvikling nettverksutvikling systemlæring Apr 09, 2024

Sosiale handlinger defineres av Roar Amdam som handlinger som gir egennytte for personer, enheter og organisasjoner. Disse kan være en sterk motiverende kraft i innovasjonsprosesser. Over tid...

Continue Reading...
Case: Hva holder en fast i, når alt endres? lederutvikling nettverksutvikling systemlæring Apr 09, 2024

Sandøy kommune var en øykommune ytterst på Romsdals-kysten som består av 5 bebodde øysamfunn fordelt over 20 km2 landareal og 980 km2 hav. Kommunen ble opprettet...

Continue Reading...
Kommunereform som offentlig samarbeidsdreven innovasjonsprosess? lederutvikling nettverksutvikling systemlæring Apr 09, 2024

Denne oppgaven avgrenser seg til forståelse av handlingsrom og handlingskapasitet kommunereforminitiativet møtte i Sandøy kommune hos rådmannen. For å forstå...

Continue Reading...
Hvorfor er det behov for fasiliterte innovasjonstjenester for å skape bærekraftig utvikling? lederutvikling nettverksutvikling systemlæring Apr 09, 2024

Denne bloggen reflekterer over hvorfor det kan være nyttig å benytte seg av skreddersydde samskapende innovasjonstjenester som Aurora Playground for å skape bærekraftig...

Continue Reading...
Evaluering av Aurora Playground: bedriftsnettverket Skyss lederutvikling nettverksutvikling systemlæring Apr 09, 2024

Skyss Romsdal ble dannet ved fasiliteringsbistand fra  Demokratitanken AS gjennom en forprosjektfase i 2021-2022. Vi bisto dem høsten 2022 ved skriving av søknad til Innovasjon...

Continue Reading...
Opprinnelsen til nettverket Skyss Romsdal Apr 09, 2024

Demokratitanken AS leverte tjenesten “Arctic Playground” for første gang som helhetlige fasilitering tjenester for “Skyssnettverket Romsdal”. Dette skyssnettverket...

Continue Reading...
Case: Grønn og digital transformasjon for opplevelsesindustrien lederutvikling nettverksutvikling systemlæring Apr 09, 2024

Vi er et nordisk bedriftsnettverk som kobler mennesker, muligheter og makt til bærekraftig transformasjon av små og store reiselivs- og opplevelsesbedrifter. Dette gjør vi...

Continue Reading...
Velg Aurora Playground når vellykket implementering av endring kreves lederutvikling nettverksutvikling systemlæring Apr 09, 2024

Aurora Playground er din nøkkel til en skreddersydd designdreven innovasjonsprosess som revolusjonerer måten ditt fellesskap tenker på bærekraftig utvikling. Vår...

Continue Reading...
1 2 3