DEMOKRATITANKER

Hvorfor er det behov for fasiliterte innovasjonstjenester for å skape bærekraftig utvikling?

lederutvikling nettverksutvikling systemlæring Apr 09, 2024
Å finne en sti videre som bærer helheten

Denne bloggen reflekterer over hvorfor det kan være nyttig å benytte seg av skreddersydde samskapende innovasjonstjenester som Aurora Playground for å skape bærekraftig utvikling i egen virksomhet. 

I Norge står vi overfor utfordringer som krever en ny tilnærming til innovasjon og bærekraftig utvikling. Med 90% av private bedrifter som har færre enn 5-9 ansatte, hvor over halvparten befinner seg i de minst sentrale kommunene, og med 90% av iverksatte prosjekter som mislykkes, er behovet for endring tydelig. Disse utfordringene gjør oss sårbare overfor sentralisering, global konkurranse om kompetanse, digitalisering av forretningsmodeller og kravene satt av FNs bærekraftsmål.

Ledere innen bærekraftig utvikling i næringslivet bør vurdere å bygge innovativ kapasitet gjennom systemlæring innenfor deres pålitelige økosystem av flere grunner, spesielt når de benytter strategier for samarbeidsinnovasjon basert på Smart spesialisering. Her er nøkkelbegrunnelser for denne tilnærmingen:

Helhetlig tilnærming til bærekraft:

Systemlæring gjør det mulig for ledere å ta en helhetlig tilnærming til sitt forretningsøkosystem, og vurdere sammenkoblingen av ulike komponenter. Denne tilnærmingen er avgjørende for bærekraftig utvikling da den hjelper med å identifisere og håndtere de bredere miljø- og sosiale påvirkningene av forretningsaktiviteter.

Integrerte løsninger:

Systemlæring oppfordrer ledere til å søke integrerte løsninger som adresserer flere utfordringer samtidig. Ved å forstå samspillet innenfor økosystemet kan ledere utvikle innovative løsninger som ikke bare forbedrer bærekraft, men også driver effektiviteten i hele systemet.

Økosystemets motstandskraft:

Å bygge innovativ kapasitet innenfor et pålitelig økosystem bidrar til dets motstandskraft. Ledere kan identifisere og svare på utfordringer mer effektivt ved å vurdere hele systemet, og dermed blir organisasjonen og dens partnere bedre rustet til å tilpasse seg endringer og forstyrrelser.

Samarbeidsinnovasjon:

Samarbeidsinnovasjon fremmer utveksling av ideer og ekspertise blant ulike interessenter innenfor økosystemet. Denne samarbeidsmetoden utnytter mangfoldige perspektiver og ferdigheter, noe som fører til mer robuste og bærekraftige løsninger til fordel for alle deltakere.

Ressursoptimalisering:

Strategier for Smart spesialisering fokuserer på å identifisere og utnytte de unike styrkene og evnene til en region eller et økosystem. Ved å justere innovasjonsinnsatsen med disse spesialiserte styrkene kan ledere optimalisere bruken av ressurser, redusere avfall og fremme bærekraftige praksiser.

Konkurransefortrinn:

Fokus på samarbeidsinnovasjon innenfor et spesialisert økosystem kan gi en konkurransefordel. Ved å samle ressurser og ekspertise kan organisasjoner innenfor økosystemet samlet skape innovasjoner som skiller dem ut i markedet, tiltrekker kunder og investorer som verdsetter bærekraft.

Verdiskapning på lang sikt:

Bærekraftig utvikling er ofte synonymt med verdiskapning på lang sikt. Ved å fremme samarbeidsinnovasjon basert på Smart spesialisering, kan ledere skape en bærekraftig konkurransefordel som går utover kortsiktige gevinster, og dermed bidra til organisasjonens varighet og positive innvirkning på økosystemet.

Regulatorisk samsvarende:

Deltakelse i samarbeidsinnovasjon innenfor økosystemet kan bidra til å sikre at organisasjonens strategier samsvarer med regionale og globale bærekraftsmål og regelverk. Denne proaktive tilnærmingen reduserer risikoen for ikke-samsvar og styrker organisasjonens omdømme for ansvarlige forretningspraksiser.

Engasjement fra interessenter:

Å involvere interessenter i samarbeidsinnovasjon forsterker deres følelse av eierskap og forpliktelse til bærekraftsmål. Dette engasjementet kan føre til sterkere partnerskap, økt støtte fra samfunnet og et mer positivt omdømme, noe som er essensielt for bærekraftig utvikling.

Læring og tilpasning:

Systemlæring vektlegger kontinuerlig forbedring og tilpasning. Ved å omfavne en kultur av læring kan ledere utvikle strategier basert på tilbakemeldinger, nye trender og endringer i økosystemdynamikken, og sikre at organisasjonen forblir i forkant av bærekraftig innovasjon.

Oppsummert 

Byggingen av innovativ kapasitet gjennom systemlæring innenfor et pålitelig økosystem, og ved anvendelse av samarbeidsinnovasjon basert på Smart spesialisering, realiserer bærekraftig utvikling. Denne tilnærmingen gjør det mulig for ledere å skape varige, positive innvirkninger samtidig som de driver innovasjon, konkurransekraft og motstandskraft innenfor næringslivets økosystem.

Skrevet av Ann-Heidi Paulsen Orvik. Alle rettigheter eies av Demokratitanken AS og er beskyttet av Åndsverkloven. 

Abonner på vår blogg!

Når vi publiserer våre siste erfaringer, casestudier og refleksjoner er du av de første til å få dem. Du mottar de så lenge du vil, og kan enkelt avslutte abonnementet når du vil

Vi hater SPAM. Vi vil aldri selge dine opplysninger!