Behov for grønn, bærekraftig og digital transformasjon?

Enkle  verktøy for bærekraftig utvikling 

  • av eget og felles lederskap, strategiske forretningsmodeller og -planer, organisasjons- og samarbeidsutvikling!

Du bringer behovet! Vi skreddersyr arena, møter og lederskap for bærekraftig sammenveving av mennesker, teknologi og prosesser.

Vi bruker enkle metoder og verktøy som engasjerer menneskene involvert til lederskap av helheten sammen! 

Sjekk ut kapasitetsbyggingstilbud for bedriftsnettverk og klynger!

Ledernivå

Fokus på ferdigheter, innsikt, vilje og mot til lederskap.

Vi tilbyr individuell coaching og teamcoaching, lederskapskurs og workshops som styrker deg som individ, leder og fasilitator av bærekraftig endring, og støtter deg gjennom mentorskap, ledernettverk, og kobling mot kontinuerlige læring- og lederskapsutvikling. 

Lær mer!

Virksomhet

Fokus på strategisk planlegging og ledelse sammen, utvikling av tilpassede strukturer, integrering av nye og muliggjørende digitale teknologier, samskapingsprosesser der ressurser veves til helhetlige systemer med mennesker i fokus. 

Organisasjonsutvikling for styring, planlegging, ledelse, innovasjon, læring og kontinuerlig forbedring der alle tar ledelse for sitt som del av en fungerende helhet.  

Lær mer!

Økosystem

Støtte til utvikling av felles politikk, kontekstforståelse, kanaler for: påvirkning, logistikk, helhetlig verdiforsterking og sirkulære forretningsmodeller, samt utvikling av felleseide muliggjørere og støttetjenester som øker mulighetene med redusert risiko for alle som deltar.

Lær mer!

Samfunnsnivå

Øker den kollektive kapasiteten i fellesskap og samfunn til å engasjere seg sammen for bærekraftig utvikling. 

Initiativer for mobilisering av fellesskap/ samfunnsengasjement, kampanjer for økt engasjement, og utvikling av partnerskap mellom ulike sektorer og samfunn for å arbeide med felles utfordringer. 

Lær mer!

Samstyring for å oppnå bærekraft

Organisasjoner bør prioritere å bygge og pleie samarbeidsforhold med alle relevante interessenter for å navigere bærekraftig transformasjon på en god måte. Dette innebærer å forstå og utnytte de unike bidragene fra hver interessentgruppe for å oppnå felles mål.

Forstå og bruk teknologi for verdiskaping

Organisasjoner bør aktivt utforske og benytte digitale teknologier og plattformer for å styrke engasjementet blant interessenter, legge til rette for integrasjon av ressurser og åpne nye veier for verdiskaping gjennom samarbeid.

Mangfolds- og tverrfaglighet

Det er behov for å veve sammen mange ulike perspektiver i form av mangfolds- og tverrfaglige multiinteressentfelleskap ved bærekraftig transformasjon. Omfavne en helhetlig tilnærming ved å involvere mangfold i planleggings- og gjennomføringsfasene for å sikre at alle aspekter av transformasjonen blir vurdert.

Deltakelse i prosess skaper kraft til suksess

Tidlig og kontinuerlig engasjement fra interessenter er avgjørende for å sikre at beslutningsprosesser er inkluderende, transparente og i stand til å bygge bred støtte for resultatene.

Arbeid effektivt med kompleksitet

Samstyring mot felles mål skaper rom og kapasitet til å arbeide med  uoversiktlige problemer gjennom strukturerte styringsprosesser.  Uoversiktlige problemer, kjennetegnet av kunnskapsusikkerhet, verditvil, og dynamisk kompleksitet, krever styringsprosesser som er tilpasningsdyktige og responsive overfor disse utfordringene i partnerskap for  multiinteressenter.

Adopter styringsstrukturer som er i stand til å tilpasse seg den stadig skiftende naturen til komplekse utfordringer. Dette innebærer å være åpen for å revidere strategier og tilnærminger etter hvert som ny informasjon dukker opp og forholdene endres.

Ett enklare ledarskap kan hantera en komplex vardag

Apr 11, 2024

Hvordan endre ledelsesmodell gjennom aktiv medvirkning?

Apr 09, 2024

All støtten du trenger for bærekraftig transformasjon, en samtale unna!

Bestill uforpliktende samtale i dag!

Ta kontakt i dag, og vi finner sammen ut en vei som er skreddersydd din tid, ressurser og mål for transformasjonsreisen dere trenger.

Vi bygger kapasitet steg for steg, slik at dere ikke overlates alene, overveldet eller uten eierskap til den framtiden som skapes sammen!

Vi sender ikke SPAM. Du kan reservere deg år som helst.